Sprintparty

Pravidla a předpisy

01. 02. 2011

Podrobný přehled pravidel a předpisů pro závod Otevřený Jawa Sprint. (Jsou průběžně doplňovány)

 

 


Jezdci:

 

1" Na start se mohou postavit pouze ty stroje, které prošli technickou přejímkou a po té byly řádně označeny, že splňují podmínky vstupu na trať.

2" Úkolem jezdce je dostat se co nejrychleji - v co nejkratším čase - do cíle, který je od startu vzdálen 200 m.

3" Každý závodník má možnost odjet tři ostré jízdy - rozjížďky. Ta která má nejhorší čas se škrtá. Ze zbylích dvou se vypočítá průměr. Ten poté určuje výtěze. Teoreticky tedy jezdci stačí ke kvalifikaci jen dvě jízdy.

4" start jízdy je řízen světelným seforem, který má tři stavy. První (červené světlo) - předčasný start. Druhé (žluté) - připravit se. Třetí (zelené) - start.

5" Pokud jezdec vyrazí na trať dříve, než je mu to povoleno zeleným světlem na semaforu, je o tom informován červeným světlem a poté následuje penalizace časem 99 s. I po té, co se červené světlo rozsvítí, je jezdec povinen odjet se strojem do cílové části.

6" Čas jízdy je počítán i s rakcí jezdce na startovací semafor. Pokud se rozsvítí zelené světlo, je závod odstartován a tudíž i počítán čas.

7" Jezdec je povinnen mít na sobě řádné ochranné pomůcky. Uzavřenou helmu, bundu s dlouhými rukávi, rukavice, kalhoty a pevnou obuv. Bez těchto doplňků jezdec nebude v puštěn na trať!

8" Na trati je jezdec povinen se chovat tak, aby nespůsobil zranění či újmu komukoliv na trati i mimo ni, v četně diváků! Po projetí cílem je povinen začít brzdit a dojet až do shromažďovacího prostoru na konci dráhy letiště (bude označena). Při návratu musí jet klidně (bez blbinek) a pomalu (ryvhle měl jet ostrou jízdu) aby nikoho neohrozil.

9" Jezdec musí být starší patnácti let. Řidičské oprávnění není vyžadováno.

 


 

Diváci:

1" Diváci vstupují na závody na vlastní nebezpečí! Za osobu mladší 15. let zodpovídá její plnoletý doprovod!

2" Divák je povinnen řídit se pokynny pořadatelů, nevstupovat do tratě a jiných prostor, které nejsou pro diváky určeny. Pokud toto nebude respektováno, může být divák vykázán z prostoru akce a to bez náhrady.

3" V případě, že u diváka dojde k nějaké újmě na zdraví nebo na majetku, divák nebude náhradu škody požadovat po pořadateli ale pouze a jen po původci vzniklé škody!